Razvili smo svoju distributivno-prodajnu mrežu, odakle iz našeg distributivnog centra pokrivamo celu teritoriju Srbije, sopstvenim proizvoRazvili smo svoju distributivno-prodajnu mrežu, odakle iz našeg distributivnog centra pokrivamo celu teritoriju Srbije, sopstvenim proizvodima.dima.